سلام؛ اینجا خانه ای امن برای شماست.

ما دوست داریم فرزندانمان با تمام چالش هایی که وجود دارد، بتوانند در زندگی موفق شوند.

درباره مامطالب مجله

دسته بندی مطالب آموزشی

سلامت فرزندانمان

سلامت فرزندان

رشد و تربیت فرزندان

رشد فرزندان خانه امن

روانشناسی فرزندان

روانشناسی فرزندان

درمان های خانگی

مطالب کاربردی و مفید در خصوص درمان های خانگی برای فرزندان

تعادل در فرزند پروری

مطالب بسیار مفید در خصوص رعایت تعادل در فرزند پروری

مدیریت احساسات

مدیریت احساسات در برخورد با مسائل پیچیده مربوط به فرزاندان

ورزش های خانگی

ورزش های خانگی کمک کننده و مفید برای سلامتی فرزندان

نکات درس خواندن

مطالب مفید در خصوص درس خواندان و یادگیری بهتر برای فرزندان

رشد ورزندان

مطالب آموزنده برای رشد و تربیت فررزندان در ابعاد مختلف زندگی

مجله خانه امن

هدف ما از زندگی رشد و تکامل است.

در این مسیر چالش های فراوانی داریم و به قول مارک منسون در کتاب هنر ظریف بیخیالی، به شما قول می دهم زندگی چیز های مزخرفی به سمت شما پرتاب خواهد کرد.

این ما هستیم که تصمیم میگریم با این اتفاقات چطور برخورد کنیم.

در این مسیر امنیت شاید زیبا ترین و اصلی ترین خواسته ما باشد.

داشتن امنیت در مسیری سخت و ناشناخته چطور ممکن است؟

فقط با آگاهی.

مجله خانه امن سعی بر این دارد که با ارائه مطالب کمک کننده و کاربردی که از تجربیات افراد موفق در مواجه با چالش ها بدست آمده، آگاهی را به شما هدیه بدهد.

همچنین در نظر داشته باشید…

نظرات شما به ما کمک بسیاری خواهد کرد تا با هم خانه هایی امن تر داشته باشیم.